Programación

luns
martes
mércores
xoves
venres
sábado

luns 27 febreiro

Day without sessions

martes 28 febreiro

Day without sessions

mércores 29 febreiro

Day without sessions

sábado 03 marzo

luns 05 marzo

Day without sessions

xoves 08 marzo

venres 09 marzo

sábado 10 marzo

luns 12 marzo

Day without sessions

martes 13 marzo

mércores 14 marzo

xoves 15 marzo

venres 16 marzo

sábado 17 marzo

luns 19 marzo

Day without sessions

martes 20 marzo

mércores 21 marzo

xoves 22 marzo

venres 23 marzo

sábado 24 marzo

luns 26 marzo

Day without sessions

martes 27 marzo

mércores 28 marzo

xoves 29 marzo

sábado 31 marzo