Horarios e prezos

Horarios
Martes a venres 18:00 e 20:30
Sábados 18:00
As sesións sinaladas con signos de exclamación (!) sofren modificacións respecto dos horarios habituais.
Unha vez comezada a sesión, non se permitirá a entrada á sala

Prezo da entrada
Xeral: 1'20 €
Carné Xove: 0'60 €
Abono de 10 sesións: 9 €
As sesións de entrada de balde (ata completar capacidade) notificaranse no programa.
A venda de entradas iniciarase 20 minutos antes de comezaren as sesións (non se venden entradas anticipadamente).
Só se venderán un máximo de dúas entradas por persoa.