Programación

luns
martes
mércores
xoves
venres
sábado

luns 29 xuño

Day without sessions

martes 30 xuño

Day without sessions

mércores 01 xullo

xoves 02 xullo

sábado 04 xullo

Day without sessions

luns 06 xullo

martes 07 xullo

mércores 08 xullo

xoves 09 xullo

venres 10 xullo

sábado 11 xullo

Day without sessions

luns 13 xullo

martes 14 xullo

mércores 15 xullo

xoves 16 xullo

venres 17 xullo

sábado 18 xullo

Day without sessions

mércores 29 xullo

sábado 01 agosto

Day without sessions