Programación

luns
martes
mércores
xoves
venres
sábado

luns 28 xuño

Day without sessions

martes 29 xuño

Day without sessions

mércores 30 xuño

Day without sessions

xoves 01 xullo

venres 02 xullo

sábado 03 xullo

mércores 14 xullo

xoves 15 xullo

venres 16 xullo

sábado 17 xullo

Day without sessions

luns 19 xullo

martes 20 xullo

mércores 21 xullo

xoves 22 xullo

venres 23 xullo

sábado 24 xullo

Day without sessions

luns 26 xullo

Day without sessions

martes 27 xullo

mércores 28 xullo

xoves 29 xullo

sábado 31 xullo

Day without sessions