Noiva de medianoite, A

Noiva de medianoite, A

95 min. Produtora(s):  Antonio F. Simón Guión:  Lino Braxe, Antonio F. Simón Fotografía:  Acacio de Almeida Francisco Rabal, Nancho Novo, Pepe Soto, Roberto Vidal Bolaño, Juan Diego, Esperanza Roy, Clara Sanchís, Mara Sánchez, Rosa Alvarez, Rosa Lousa, Lino Braxe, Sara Astray, Francisco Taxes, Laura Ponte, Gonzalo Uriarte, Ernesto Chao, Miguel Castelo, Manuel Guede, Francisco Oti, Manuel Couñago, Romano Aticus, Celsa Bouzón, Yra

Unha acomodada muller viúva dúas veces, vive coa súa reducida familia e dous criados nun pazo sombrizo na Galicia de finais do século XIX illada do mundo para ocultar un grave suceso acontecido no seo da súa familia hai dez anos. Este acontecemento ten sometida a familia a certas chantaxes das que se verán liberados grazas á chegada á mansión de dous forasteiros que desencadean o esclarecemento dos feitos e un cambio na futura vida familiar.