Noiva de medianoite, A

Noiva de medianoite, A

95 min. Productora(s):  Antonio F. Simón Guión:  Lino Braxe, Antonio F. Simón Fotografía:  Acacio de Almeida Francisco Rabal, Nancho Novo, Pepe Soto, Roberto Vidal Bolaño, Juan Diego, Esperanza Roy, Clara Sanchís, Mara Sánchez, Rosa Alvarez, Rosa Lousa, Lino Braxe, Sara Astray, Francisco Taxes, Laura Ponte, Gonzalo Uriarte, Ernesto Chao, Miguel Castelo, Manuel Guede, Francisco Oti, Manuel Couñago, Romano Aticus, Celsa Bouzón, Yra