Programación

luns
martes
mércores
xoves
venres
sábado

luns 29 setembro

Day without sessions

martes 30 setembro

Day without sessions

mércores 01 outubro

xoves 02 outubro

venres 03 outubro

sábado 04 outubro

luns 06 outubro

martes 07 outubro

Day without sessions

mércores 08 outubro

xoves 09 outubro

venres 10 outubro

sábado 11 outubro

luns 13 outubro

martes 14 outubro

mércores 15 outubro

xoves 16 outubro

venres 17 outubro

sábado 18 outubro

luns 20 outubro

martes 21 outubro

mércores 22 outubro

xoves 23 outubro

venres 24 outubro

sábado 25 outubro

luns 27 outubro

martes 28 outubro

mércores 29 outubro

xoves 30 outubro

venres 31 outubro

sábado 01 novembro

Day without sessions