Documentais da emigración e do exilio na Arxentina

Documentais da emigración e do exilio na Arxentina

148 min. Produtora(s):  Guión:  Fotografía:  Eligio González

Imaxes de Castelao en Buenos Aires (1972/ 35mm/ 13min./ b/n)
Primer Congreso de la Emigración Gallega (1956/ 35mm/ 12min./ b/n)
Centro Gallego en su 50 aniversario (1957/ 35mm/ 37min./ b/n)
Un día en la vida del Centro Gallego (1960/ 35mm/ 36min./ b/n)
Desfile 150 aniversario del nacimiento de Argentina (1960/ 35mm/ 15min./ b/n)
Centro Orensano (1942-1948/ 35mm/ 21min./ b/n)
1º aniversario del Centro Orensano (1943/ 35mm/ 4min./ b/n)

Eligio González
(Entrimo, Ourense, 1899- Buenos Aires 1972) emigrou a Arxentina en 1929 e en pouco tempo converteuse no fotógrafo da colectividade galega en Buenos Aires, filmando dende 1931 cunha cámara de 16 mm, numerosas reportaxes sobre a vida social dos emigrantes.
A súa presencia foi permanente en tódolos actos, festas e acontecementos da comunidade galega porteña ata o mesmo ano da súa morte en 1972. Non foi un cineasta/ autor, senón
un xornalista gráfico, un reporteiro, que tan só pretendía fixar en imaxes os seus compatriotas, retratar e perpetualos intres históricos do galeguismo en Argentina, crea-la memoria visual da emigración. Rodadas con medios técnicos elementais e sen son, estas filmacións nunca foron valoradas dabondo e na súa meirande parte deben considerarse perdidas.