Arquitectos

Arquitectos

14 min. Produtora(s):  Xesús Vecino Guión:  Fotografía:  Pedro G. Losada

Capítulo piloto dunha serie sobre arquitectos galegos e algunha das súas obras máis significativas. Neste caso trátase do traballo de César Portela nos seus comezos, a súa obra civil e privada máis significativa na que destacan as casas de cultura dos concellos de Brión e Cangas. Os promotores comentan as incidencias na execución dos seus proxectos.