Cine en Curso

Cine en Curso

  • Do 16 xullo ao 16 xullo de 2013

Cine en curso defínese como un programa de pedagoxía do cine e co cine porque persegue un dobre obxectivo prioritario: achegar a mocidade ao cine como arte, creación e cultura, e explorar as potencias pedagóxicas da creación cinematográfica. Está destinado a alumnos de entre 6 e 18 anos.
En Galicia o CGAI coordina Cine en Curso en colaboración co Plan Proxecta, iniciativa da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.