τεμενος³

τεμενος³

Alberte Pagán, 2017
Crebinsky

Crebinsky

Enrique Otero, 2011
Tintorería España

Tintorería España

Anónimo, 1927
Imaxes de Vigo e arredores
Porriño en Buenos Aires

Porriño en Buenos Aires

Cinematográfica Valle, 1942
Talleres Alonarti. Sociedad La Artística Ltda.
Un viaje por Galicia

Un viaje por Galicia

Manuel Arís, 1958
Galicia y Buenos Aires

Galicia y Buenos Aires

José Gil, 1931
Pontevedra, cuna de Colón

Pontevedra, cuna de Colón

Enrique Barreiro, 1927
The Roman Numeral Series I-IX